Descriere parteneriat WV / BOR

Lumea, operă a lui Dumnezeu în mijlocul căreia omul se poate dezvolta spiritual, se află într-un continuu progres dar are în continuare aceeași piloni. În acest sens, proiectele pe termen lung derulate de fundația World Vision România au în vedere dezvoltarea durabilă a comunităților prin îmbunătățirea condițiilor educaționale oferite copiilor și tinerilor aflați într-o situație vulnerabilă.

Este dovedit faptul că succesul în educație este influențat de interesul părinţilor pentru studiile copiilor, nivelul de aspiraţii al întregii familii precum și de încrederea acordată sistemului de învățământ. Însă, în același timp, modelarea caracterului copiilor și tinerilor este o responsabilitate nu numai a familiei și a școlii, ci și a Bisericii.

Parteneriatul dintre World Vision România și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în primă fază, începe din 2005 prin proiectul „Hristos împărtășit copiilor”. Principiile care stau la baza acestui proiect definesc societatea drept o comunitate vie în care copiii și tinerii nu primesc doar cunoștințe intelectuale, ci și valori fundamentale dezvoltării lor precum credința și cultura creștină.

Prin hotărârea Sfântului Sinod 4508/2005 proiectul „Hristos împărtășit copiilor” a fost preluat și de Patriarhia Română devenind din 2008 proiect oficial al Bisericii Ortodoxe Române. Prin intermediul acestuia au fost puse la dispoziția preoților și cateheților un set de instrumente catehetice de care au nevoie pentru a transmite copiilor și tinerilorîncă de la cele mai fragede vârste, învățăturile biblice și a-i ajuta astfel să atingă maturitatea în credință.

În baza parteneriatului, World Vision România a susţinut financiar organizarea sesiunilor de formare în vederea perfecţionării catehetice a preoţilor pentru implementarea programului „Hristos împărtăşit copiilor” şi, în mod deosebit, editarea şi tipărirea în limba română a unui set de ghiduri catehetice cu acelaşi nume.

Din 2009, ca o continuare firească a programului „Hristos împărtășit copiilor”, Patriarhia Română și World Vision România au inițiat proiectul „Alege Școala!” cu scopul prevenirii și combaterii fenomenului abandonului școlar și a delicvenței juvenile prin dezvoltarea unor soluții educaționale alternative de tipul „Școlii de duminică” necesare motivației pentru educație a copiilor din mediul rural și urban cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. În toamna anului 2010, proiectul a fost extins la nivel național. În prezent proiectul „Alege Școala” se desfășoară în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, fiind finanțat din fonduri europene.

Cele două proiecte, „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala!” ce se derulează în prezent reflectă o viziune comună a Fundației World Vision România și a Bisericii Ortodoxe Române asupra rolului educației în dezvoltarea spirituală a copiilor, tinerilor. Trăim într-o societate care promovează ideea de lider. Pentru a deveni lider oricine are nevoie de educație dar, în același timp, necesitatea reperelor morale este un stringentă. Prin implicarea Bisericii Ortodoxe Române în proiecte cu caracter educațional se poate observa deplina compatibilitate dintre Biserică și Școală, prima asumându-și vocația ei învățătoare pe când cealaltă primește valori perene care-i asigură trăinicia. Intervenția la nivelul școlilor și comunităților este motivată de faptul că educația aduce dezvoltarea firească a copiilor și șansa unei vieți mai bune pentru copii și întreaga comunitate. Responsabilitatea comună a școlii, a Bisericii și a comunității în vederea formării intelectuale, moral-spirituale a generațiilor următoare reprezintă o investiție în noi și în viitorul nostru. Vorbim, așadar, despre o investiție intelectuală și spirituală pe termen lung pentru că omul nu este doar un cetățean al patriei pământești ci năzuiește să devină și cetățean al Împărăției Cerurilor.