Descriere proiect

Proiectul propune dezvoltarea unui program special pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și menținerea elevilor în sistemul educațional și include:

  • 53 de centre inovative „Alege Școala!” cu o abordare preventivă și corectivă. În fiecare centru din regiunile specifice se vor furniza servicii de consiliere și asistență educațională și corectivă de către 106 preoți și cadre didactice implicați în prevenirea fenomenului abandonului școlar.
  • Realizarea unui toolkit educațional în 7 module pentru orientarea și consilierea elevilor și a factorilor implicați în proiect. Prin îmbinarea dintre partea teoretică și activitățile practice, se urmărește furnizarea serviciilor de consiliere și asistență educațională pentru un număr de 1643 de elevi provenind din regiunile specifice și sprijinirea participării acestora în mod regulat la activitățile educaționale caracteristice vârstei lor.
  • Sesiuni de formare pentru cei 106 preoți și cadre didactice. Aceștia, în urma cursurilor și pe baza unui examen scris și a unei probe practice, vor primi certificate de Lucrător de Tineret recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări (ANC).
  • Elaborarea unei cercetări la nivelor celor trei regiuni de dezvoltare pentru identificarea factorilor de risc în abandonul școlar precum și a impactului proiectului nostru în schimbarea comportamentului copiilor și a atitudinii față de școală și viitorul lor.
  • Organizarea a 12 sesiuni de tabere de creație ce cuprind activități creative, artistice și religioase pentru cei 1.325 de copii și a unui concurs ce vin în sprijinul dezvoltării abilităților creative, artistice și sociale ale copiilor. Pentru cele 318 persoane care au părăsit timpuriu școala va fi organizat un concurs cu premii prin intermediul căruia se urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare și sociale, facilitându-se astfel integrarea lor socială.
  • Activități tip „Școala de Duminică” și „Școala după Școală” pentru 1643 de copii și tineri din mediul rural și urban și 1.314 părinți ai acestora. Prin intermediul acestor activități se completează celelalte inițiative cu accentul pus pe asigurarea educației de bază și a motivației necesare rămânerii în sistemul educațional.
  • Organizarea a 13 campanii de creștere a gradului de conștientizare a importanței educației adresate familiilor și comunităților din regiunile specifice. Realizate pe tot parcursul perioadei de implementare, campaniile promovează proiectul și rezultatele acestuia la nivel național prin intermediul mass-media.
  • Program cu caracter corectiv pentru cele 318 persoane care au părăsit timpuriu școala. Prin intermediul acestui programse urmărește oferirea de servicii de orientare și consiliere, educație remedială și campanii de conștientizare cu scopul conștientizării rolului educației în formarea lor profesională viitoare.
  • Dezvoltarea unei platforme virtuale dedicată prevenirii abandonului școlar. Dedicată schimbului de bune practici, această rețea virtuală inovativă este destinată îmbunătățirii activităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin activități comune în centre, transfer de informații, crearea și utilizarea unei baze de date destinate colaborării dintre centre.