Sesiune de lucru pentru întocmirea unui curriculum în cadrul activității Școala de Duminică din proiectul „Alege Școala!”

În data de 26 noiembrie 2014, la Centru Social-Cultural „Sfântul Ierarh Calinic” al Arhiepiscopiei Râmnicului a avut loc în cadrul proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest” o întâlnire de lucru pentru redactarea unui curriculum pentru activitățile de tip Școala de Duminică.

La această sesiune de lucru au participat pr. dr. Constantin Naclad, managerul proiectului, diac. dr. Florin Marica, coordonator al proiectului din partea Patriarhiei Române, pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, expert formator în cadrul proiectului pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, pr. drd. Sorin Lungoci, expert-formator pentru regiunea Vest și pr. Florin Stan, expert-formator pentru regiunea Nord-Vest. Pe baza acestui curriculum se vor elabora materiale didactice și fișe de lecții grupate ulterior într-un ghid catehetic pentru a fi folosite în cadrul activităților sus-amintite.

„Ghidul catehetic se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Materialul didactic va fi împărțit pe 12 grupe de vârstă ceea ce înseamnă că va fi elaborat un set de 12 ghiduri catehetice, pe fiecare grupă de vârstă câte un ghid catehetic. Fiecare ghid va conține mai multe seturi de teme orientate pe următoarele criterii: teme fundamentale și teme de interes. Prima parte, intitulată «Cu noi este Dumnezeu», subliniază acțiunea lui Dumnezeu față de creația Sa, așadar se pleacă de la Creator spre cununa creației Sale, iar a doua parte a tematicii vizează legătura omului cu Dumnezeu, modul cum este ea exprimată prin întreaga noastră viață. Ghidul va conține 300 de teme ce vor aborda întreaga problematică amintită fiind important pentru buna formare a copiilor și tinerilor din punct de vedere spiritual”, a subliniat pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, expert-formator.

La rândul său, diac. dr. Florin Marica, coordonator proiect, a evidențiat faptul că tematica acestor ghiduri este una adaptată nivelului de vârstă al copiilor, ea urmând a fi implementată în cadrul Școlilor de Duminică ce se vor desfășura în centrele educaționale și în parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române. „Educația nu poate să rămână exclusiv în seama familiilor și în acest sens parteneriatul dintre Biserică, școală și familiei vine să confirme responsabilitatea Bisericii în actul educativ pentru o bună dezvoltare a copiilor și tinerilor din punct de vedere intelectual, dar și spiritual”.

Rolul Școlii de Duminică

Prin această activitate inclusă în cadrul proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” se urmărește conștientizarea importanței școlii în formarea profesională a copiilor și tinerilor.

„Activități de tipul «Școala de Duminică» au fost prezente și în precedentele proiecte Alege Școala. În total, aproximativ 40.000 de copii și tineri au participat la această activitate. Specific activității Școlii de Duminică este perspectiva creștină întâlnită în actul educațional. Astfel, ne-am propus modelarea și formarea unor buni creștini, pregătirea lor pentru o viață trăită conform învățăturii creștine, în iubire de Dumnezeu și de semeni. Copiilor și tinerilor le este oferită o educație morală de bază tocmai pentru a dezvolta un comportament fundamentat pe valorile creștine. Mai mult, temele de educație morală sunt adaptate realității comunităților din care provin copiii și tinerii. De asemenea, nu trebuie neglijat caracterul formativ al Școlii de Duminică pentru că în interiorul grupului format sunt abordate teme precum lipsa de interes față de școală și alte probleme ce pot apărea în sistemul educațional. Lucrătorul de tineret prin intermediul acestei activități oferă sprijin copiilor și tinerilor, aflați în situația de abandon școlar și servicii de consiliere familiilor acestora”, a declarat pr. dr. Constantin Naclad, managerul proiectului.

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de intervenție 2.2: „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA