Acasa Forumuri Forum Alege Scoala modul IV< parteneriat Familie, Scoală, Comunitate, Biserică

Etichetat: 

Acest subiect conține 3 răspunsuri are 2 voci și a fost actualizat ultima dată de  petru.alexa acum 2 ani, 9 luni.

Vizualizare 4 articole - 1 la 4 (din 4 în total)
 • Autor
  Mesaje
 • #3721

  constantinpatuleanu
  Participant

  Dragi colegi, Va rog sa intrati pe Forum si sa comentati materialul atașat; Va rog sa va exprimati ideile ăn legatură cu parteneriatul dintre Familie, Școală, Comunitate și Biserică. Care ar fi rolul acestui parteneriat; cum credeți că s-ar putea impelemnta și care ar fi sloțiile și metodele pentru a deveni funcțional?
  Impactul școlii asupra elevilor/studenților și a comunității în general este unul major. Școala se străduiește să valorizeze și să modeleze potențialul uman prin demersul educativ în sine, dar și prin identificarea factorilor și actorilor relevanți pentru educație, prin stabilirea rolurilor și responsabilităților acestora, prin susținerea parteneriatelor cu toți factorii sociali interesați de îmbunătățirea educației și, nu în ultimul rând, prin promovarea unui sistem axiologic care să stea la baza educației și chiar a societății.
  Succesul în educație nu depinde numai de o suită de factori subiectivi, ci și de o paletă de factori obiectivi. Contrar părerii potrivit căreia educația se face mai cu seamă în școli, studii din domeniul educației, dar și experiența cotidiană, ne demonstrează că părinții, familia și comunitatea (cu toate instituțiile sale, inclusiv Biserica) joacă un rol major în educație. În această logică este important să îi facem pe toți actorii cu potențial în domeniul educației să înțeleagă cât de mult contează pentru educație și cât de mare este / poate fi influența lor asupra copiilor, mai ales când se implică activ în aspectele școlare.
  Parteneriatele pentru educație pot fi încheiate atât bilateral (între școală și diferite instituții sau organizații), cât și multilateral (școală-familie-Biserică-instituții guvernamentale și neguvernamentale etc.). De aceea, direcția promovată de Proiectul „Alege Școala!” este aceea a INCLUZIUNII mai multor instituții și persoane, în concordanță cu principiul: EDUCAȚIA NE PRIVEȘTE PE TOȚI. Cele mai importante instituții cu potențial în promovarea și susținerea educației sunt FAMILIA, ȘCOALA și COMUNITATEA.

  #3722

  constantinpatuleanu
  Participant

  Gragi colegi, aș dori să va anunț următoarea temă pentru seminarizare, cea de-a doua, legată de modulul V:

  SOLUȚII ȘI METODE PENTRU SALVAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ (conștientizarea problemelor de mediu și de prevenire a poluării și managementul schimbării).

  Dimensiunea ecologică privește armonizarea și compatibilizarea relației om-natură. Principiul de bază al dezvoltării durabile este punerea semnului de egalitate între mediu și societatea umană. Noțiunea de mediu (mediu înconjurător) este folosită des în ultima vreme cu o diversitate impresionantă de definiții, ceea ce arată că noțiunea de mediu este văzută încă diferit de oameni, funcție de specialitatea fiecăruia. Din perspectiva teologiei ortodoxe mediul înconjurător, lumea în general și tot universul, este creația lui Dumnezeu. Omul este coroana creației și a fost pus de Dumnezeu în grădina Edenului să aibă gijă de lucrarea mâinilor Sale Facere (2, 15). În conformitate cu referatul creației omul a fost făcut de Dumnezeu după „chipul Său” după ce totul fusese audus la existență. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că „pentru om au fost făcute toate”. În general Sfinții Părinți afirmă că lucrurile lumii înconjurătoare sunt destinate omului spre creșterea și desăvârșirea lui. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă:

  „Dumnezeu i-a dat omului lumea ca dar de o fertilitate continuă și ca o bogăție de alternative posibile de actualizat de om prin libertate și muncă. Dumnezeu așteaptă ca noi să înțelegem tot mai bine și tot mai deplin gândurile lui puse în lucruri și cuvintele ce ni le-a adresat prin ele”.

  Deci Sfinții Părinți au avut dreptate când au afirmat că planeta noastră este un „laborator” gândit de Dumnezeu pentru om. Acest dar imens al lumii fizice, materiale, pus nouă de Dumnezeu la dispoziție în natură nu înseamnă numai șanse ci și responsabilități, uneori chiar riscuri. Științele chimiei și biochimiei au arătat că universul nostru este de o complexitate excepțională. Oferind condiții de viață pentru milioane de specii prin intermediul unui sistem de factori precum solul, atmosfera, mările și oceanele. În ultimii 50-60 de ani s-au constatat numeroase semne care indicau faptul că acțiunile iresponsabile ale omului, industrializarea excesivă și dezvoltarea economică haotică au intervenit profund în echilibrele naturii aducând pagube serioase ecosistemului planetei. Datorită activităților umane din ultimii ani poluarea mediului a atins cote alarmante. Omul modern pare să caute în permanență realizarea unui confort existențial, care a devenit prin consumul excesiv, irațional și indecent, cel mai puternic factor de poluare. Omul ar trebui să conștientizeze faptul că el nu a moștenit pământul de la părinții săi, ci l-a împrumutat de la copiii săi, deci are obligația de a-l conserva nealterat și de a-l preda mai departe gerațiilor viitoare. Omul lipist de o elementară cultură religios-morală și științifică pare a nu înțelege să respecte mediul în care trăiește. Tocmai de aceea există voci care propun un dialog tripartit între oamenii de știință, factorii politici și reprezentanții Bisericii cu privire la starea mediului înconjurător și stoparea poluării de toate felurile. Armonia, echilibrul și fumusețea creației lui Dumnezeu ar trebui să reprezinte o invitație, deodată, la contemplare și acțiune pentru salvarea acesteia, ca un semn de recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile creației care fac posibilă existența omului pe planeta pământ.

  #3723

  constantinpatuleanu
  Participant

  Rectificare/citiți in postarea de mai sus „Dragi” și nu „Gragi”. Revin cu bibliografia pentru seminarul nr. 2 (Mediu)
  grafie:
  -Sfânta Scriptură.
  -Educație Ecologică și de protecție a mediului. Ghid practic pentru cadrele didactice învățământ primar, coordonator Adelina Iacob, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (www.edu.ro/dawnloads/educație_ecologică-română/Ed_eco-ghid_primar.pdf).
  -Gabriel Burlacu, Studii de Ecologie și de Protecția Mediului, Editura Paideia, București, 2010.
  -Stoica Preda Godeanu, Ecologie Aplicată, Editura Academiei Române, București, 2013.
  -Ovidiu Țuțuianu, Evaluarea și raportarea performanței de mediu. Indicatori de mediu, Editura Agir, București, 2011.
  -Florina Bran, Ildiko Ioan, Globalizarea și Mediul, editura Universitară, București, 2009.
  7.Ionel Popa, Eugeniu Alexandru Stere, Imperative și evoluții ale dezvoltării durabile, Editura Electra, București 2010.
  -Cătălin Gheorghe Bologa, Dezvoltarea rurală durabilă în românia, Editura Prouniversitaria, București, 2013.
  -Dimensiunea Managerială a conservării naturii, Editura Universitaria, București, 2009.
  -Mihai E. Șerban, Bioeconomia. Noua unire cu natura, Editura Universitaria, București, 2013.
  -†Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane traducere de drd. Gabriel Mândrilă, pr. prof. dr. Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2003.
  Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective, volum realizat de Ioan I. Ică jr şi Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 2002, 615 p.
  -Thunberg, Lars, Omul şi Cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere de prof. dr. Remus Rus, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, 181 p.
  -Tratat de etică (ed. Peter Singer), traducere coordonată de prof. univ. dr. Vasile Boari şi Raluca Mărincean, Editura Polirom, 2006, 605 p.
  -Zizioulas, Ioannis Creaţia ca Euharistie traducere de Caliopie Papacioc, Editura Bizantină, Bucureşti, 1999, 92 p.

  #3753

  petru.alexa
  Participant

  Foarte bun și argumentat punctul de vedere de mai sus.
  Următoarele măsuri le-am găsit benefice asupra solului, apei și aerului:
  Masuri impotriva poluarii solului:
  -constructia unor zone de depozitare a gunoaielor
  -diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;
  -folosirea judicioasa a ingrasamintelor,pesticidelor,precum si a metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor etc.
  -construirea de spatii de epurare a apei;
  -modernizarea gropilor de gunoi;
  -ridicarea nivelului de securitate nucleara;
  -controlul poluarii industriale si a substantelor chimice utilizate in procesele industriale;
  -mentinerea suprafetelor impadurite si utilizarea lemnului padurilor numai in limita aprobata prin lege;
  -combaterea eroziunii solului;
  -colectarea rezidurilor menajere in recipiente speciale,pe sortimente(sticla,metal,hartie,material plastic etc.) si reciclarea acestora
  Cu drag, Pr. Petru

  Masuri impotriva poluarii apei:
  -construirea de baraje;
  -epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substante chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.);
  -construirea de bazine speciale de colectare a deseurilor si rezidurilor,pentru a impiedica deversarea directa a acestora in apele de suprafata;
  -constructia de zone de protectie a apelor;
  -construirea unor statii de epurare a apelor reziduale ale localitatilor;
  -executia lucrarilor de indiguire si de construire a unor baraje;
  -sa nu se arunce si sa nu se depoziteze pe maluri sau in albiile raurilor deseuri de orice fel
  Masuri impotriva poluarii aerului:
  -diminuarea emisiilor de gaze si pulberi in aer cu ajutorul filtrelor si a unor
  tehnologii moderne aplicate in industrie;
  -construirea de vehicule cat mai putin poluante;
  -plantarea unor zone verzi de protectie;
  -producerea energiei prin procedee nepoluante(solar,eolian);
  -utilizarea carburantilor nepoluanti de catre autovehicule sau dotarea acestora cu filtre speciale;
  -extinderea si protejarea spatiilor verzi,a parcurilor,a gardurilor vii
  -protejarea padurilor;

  -interzicerea claxonatului si a altor surse generatoare de zgomot
  Cu drag, Pr. Petru

Vizualizare 4 articole - 1 la 4 (din 4 în total)

Trebuie să fii autentificat pentru a răspunde la acest subiect.