Evenimentul a avut loc luni, 7 iulie, la sediul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în sala „Nicolae Ivan” în prezența ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Pr. Dr. Constantin Naclad, manager de proiect „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, delegați ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și ai Episcopiei Oradiei, reprezentanți ai Fundației World Vision România, preoți și cadre didactice.

ÎPS Andrei, în cuvântul de binecuvântare a evidențiat rolul formatorilor, al dascălilor și al preoților în formarea și educarea tinerei generații: „Domnul Iisus Hristos sublinia că este importantă lucrarea educativă, arătând că cel care va păzi poruncile și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția Cerurilor, iar după ce Iisus Hristos a ținut Predica de pe Munte, Evanghelistul Matei face precizarea că «îi învăța pe ei ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii». Pe lângă cunoștințele pe care ni le pune la îndemână știința educației, pedagogia, în cazul nostru este vorba de «ceva» în plus, iar acel ceva este cel mai important: harul lui Dumnezeu. (…) Și în viața laică, de-a lungul anilor, Marii oameni de caracter s-au format pe lângă un dascăl, un profesor, cu atât mai mult, în viața duhovnicească, ne formăm pe lângă un duhovnic. Sfântul Antonie cel Mare spune că cel ce îl va determina pe cel neînvățat să iubească înțelepciunea și pe cel neștiutor să iubească învățătura, făcăt de om trebuie să se numească”.

La rândul său, pr. dr. Constantin Naclad, a făcut o retrospectivă a proiectelor derulate în anii trecuți în „Alege Școala!” și, ulterior, a prezentat aspectele specifice noului proiect – „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”. La fel ca și primele două proiecte „Alege Școala!” inițiate în 2009 și, respectiv în 2010, ambele finalizate în 2013, obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiune și măsuri inovative, la nivel multiregional și menținerea în sistemul de educație a unui număr de 1325 de copii expuși acestui risc precum și dezvoltarea unor acțiuni remedial-corective pentr 318 persoane care au părăsit timpuriu școala din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest.

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.2: „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

 

Putem adăuga filmul de încheiere pentru proiectul „Alege Şcoala” realizat de Trinitas TV și postat aici, pe canalul World Vision.

Link: