La eveniment au participat ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, Pr. Dr. Constantin Naclad, manager de proiect „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, reprezentanți ai Patriarhiei Române, delegați din cadrul Mitropoliei Olteniei, reprezentanți ai Fundației World Vision România, preoți și cadre didactice implicat în proiect.

Înaltpresfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în cuvântul de binecuvântare a subliniat rolul catehezei în formarea și educația tinerilor: „Proiectul Alege Școala! se înscrie pe linia activităților învățătorești desfășurate de Biserica noastră. Pentru că educația pe care o vizăm noi trebuie să fie înspre și întru morala creștină. Căci ne spune Evanghelistul, „Și aceasta este viața veșnică: «Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis» (Ioan 17, 3). Noi rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească în acest demers, în așa fel încât, atunci cânt veți trage linia de final să aveți roade bogate, generatoare de alte proiecte care să vină în sprijinul persoanelor aflate în nevoie”.

Pr. Dr. Constantin Naclad, manager de proiect, a evidențiat principalele caracteristici ale proiectului. Înființarea a 53 de centre inovative „Alege Şcoala!” cu o abordarepreventivă şi corectivă; Realizarea unui toolkit educaţional în 7 module pentru orientarea şiconsilierea elevilor; Formarea unui număr de 106 persoane ca şi lucrători detineret acreditaţi de Autoritatea Naț­ională pentru Calificări; Elaborarea unei cercetări la nivelul celor trei regiuni dedezvoltare pentru identificarea factorilor de risc înabandonul şcolar precum şi a impactului proiectului nostruîn schimbarea comportamentului copiilor și a atitudiniifaţă de şcoală şi viitorul lor; Organizarea a 12 sesiuni de tabere de creaţie şi a unui concurs cu premiipentru cele 318 persoane care au părăsit timpuriu şcoala; Desfășurarea de activităţi tip „Şcoala de Duminică” şi „Şcoală după Şcoală”; Organizarea a 13 campanii de creştere a gradului deconştientizare a importanţei educaţiei adresate familiilor şicomunităţilor din regiunile de dezvoltare prevăzute în proiect; Alcătuirea unui program cu caracter corectiv pentru cele 318 persoanecare au părăsit timpuriu şcoala și Dezvoltarea unei platforme virtuale destinată îmbunătăţirii activităţilor şi schimbului de bune practici.

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriahia Română, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013.