Un prim eveniment de promovare din seria de zece programate, s-a desfășurat pe 21 octombrie, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac în prezența ÎPS dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficialităților locale, preoților implicați în activitățile catehetice, profesorilor de religie implicați în proiect.

La Centrul Cultural Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac a avut loc primul eveniment de promovare la nivel zonal a proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”. La eveniment au participat ÎPS dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, oficialități locale, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Arad, preoți și profesori de religie implicați în proiect. Moderatorul evenimentului a fost pr. dr. Constantin Naclad, managerul proiectului.

În cuvântul de binecuvântare rostit la început, ÎPS Timotei a evidențiat caracteristicile proiectului „Alege Școala!”, susținând că și prin aceasta Biserica se implică activ în viața societății: „Noi venim în preîntâmpinarea unor neajunsuri care în mod firesc intervin în viață, mai ales în viața copiilor, a tineretului și pentru cei care trebuie să urmeze la vârsta lor potrivită școala. Ne dorim ca elevii și tinerii să nu se depărteze de cerințele și exigențele școlii pe care Biserica le poate sprijini prin formarea, prin educarea serioasă a tineretului în concordanță cu familia și, desigur, cu toate celelalte instituții ale societății”.

În continuare, diac. dr. Florin Marica, coordonator proiect din partea Patriarhiei Române, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia promovării proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” la Arad în care a evidențiat că „din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române este foarte important ca procesul educațional să nu urmărească doar latura cognitiv-intelectuală, prin acumularea de cunoștințe teoretice, ci și promovarea vieții spirituale, de însușire a valorilor credinței și moralei creștine și a tradițiilor culturale perene ale poporului nostru, fără de care tânărul nu poate să-și păstreze deplin identitatea etnică într-un context pluralist secularizant și globalizant”.

Mădălina Dicu, reprezentantul Fundației World Vision România, a reliefat obiectivele pe termen scurt și lung ale proiectului: „Pe termen scurt obiectivele noastre sunt sprijinirea preșcolarilor și elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, creșterea motivației copiilor de a merge la școală, precum și formarea de formatori care să prevină abandonul școlar. Pe termen lung urmărim creșterea nivelului de educație și participarea activă la viața comunității locale”.

Au urmat, apoi, alocuțiuni din partea oficialităților locale prezente la eveniment care au punctat succint importanța parteneriatului dintre Biserică, școală și comunitate la nivel zonal.

La rândul său, pr. dr. Constantin Naclad, în cuvântul său, a punctat obiectivele principale ale proiectului și a precizat că scopul acestui eveniment zonal este „de a implica pe membrii comunității, oficialității și autorităților locale în susținerea acestui proiect și în participarea efectivă la activitățile proiectului”.

La final, Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a prezentat cele 6 centre „Alege Școala!” din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului.

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 are ca obiectiv menținerea în sistemul de educație a 1.325 de persoane expuse riscului de abandon școlar precum și dezvoltarea unor acțiuni prin care 318 persoane să-și reia studiile.

 Foto 3 Foto 4 Foto 5